em.png

Отзывы

Татьяна

30 Июля, 2013

Проходила лечение в 5 клинике. Думаю что девизом клиники является "Любовь к людям". Очень хорошие условия нахождения в палате... Читать полностью


Александр

24 Февраля, 2013

Докторам респект - прооперировали в день приезда\сделали аллопластику. Особая благодарность Леониду Дмитриевичу...Читать полностью


Инна

24 Апреля, 2012

Огромное спасибо докторам 5-ой клиники за оказаную помощь моему мужу. При операции на руке в Хрькове...Читать полностью


Ваши отзывы и любые вопросы относительно лечения у нас Вы можете отправлять по адресу 

neurorepair@yandex.ua

Відділення відновної нейрохірургії

Нейрохирургия

Відділення відновної нейрохірургії було створено в кінці 80-х років, коли нейрохірургія світу й України уже сягнула такого рівня, що була в змозі надавати висококваліфіковану спеціалізовану допомогу великій кількості хворих. Залишалась потреба покращення якості життя (QoL) хворих з наслідками травматичних та органічних пошкоджень, а також уже прооперованих хворих з неврологічними дефіцитами. Оскільки можливості медикаментозного та реабілітаційного лікування часто не давали бажаного результату, виникла необхідність в розробці та впровадженні  хірургічних  методів  корекції порушених або втрачених функцій – створення нового напряму в класичній нейрохірургії — відновної нейрохірургії. Практична реалізація принципів  і  методик  даного  напрямку стала можливою завдяки створенню відділення відновної нейрохірургії, як структурно-організаційної форми нового підходу до лікування.

Відновна нейрохірургія включає в себе комплекс хірургічних заходів, спрямованих на подолання наслідків ураження центральної та периферичної нервових систем з метою нормалізації або поліпшення порушених чи втрачених функцій. Її мета — поліпшення якості життя хворих неврологічно-нейрохірургічного профілю.

Наказ про організацію відділення відновної нейрохірургії на базі Київського науково-дослідного інституту нейрохірургії був
Восстановительная нейрохирургия
 підписаний наприкінці 1987р., але фактично відділення почало працювати  на початку 1988р. Керівником відділу був призначений доктор медичних наук, професор В.І.Цимбалюк. По суті, це було перше унікальне практичне і науково-методичне відділення не тільки в Україні та СРСР, але й в світі, принаймні аналоги таких організаційних структур невідомі.

Відділення має свою операційну, яка почала працювати в березні 1988 р. Першу операцію було виконано 1 березня 1988 р. За перший рік було виконано 120 операцій, а починаючи з 1989 р., кількість операцій на рік зросла до 400 при хірургічній активності 85%. В 2011 році у відділенні пройшло лікування 725 хворих, проведено 631 оперативне втручання. Хірургічна активність склала 87%.

Восстановительная нейрохирургияЗа 24 роки співробітники відділення провели більше 13 тисяч нейрохірургічних втручань, видали 48 наукових робіт (монографій, підручників, навчальних посібників, довідників), опублікували понад 1000 наукових праць. За цей період було запропоновано більше 100 нових методів діагностики та лікування, які захищені авторськими свідоцтвами на винаходи та патентами (у тому числі закордонними).

Основними лікувальними напрямками роботи відділення є:

Більш детальна інформація в розділі діяльність відділення.

Відео телеканалу Тоніс.