Цимбалюк Віталій Іванович

(нар. 26.01.1947р.)Цимбалюк Віталій Іванович

Академік НАМН України (2010), доктор медичних наук (1986), професор (1989), Заслужений діяч науки і техніки (1997), лауреат Державних премій України (1996, 2002), та премії АМН України (2003). Заступник директора ДУ «Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України» (з 1990), завідувач кафедри нейрохірургії НМУ (з 1993), керівник відділення відновної нейрохірургії (з 1988). Закінчив з відзнакою Тернопільський медичний інститут в 1970 році. З 1970 по 1971 працював невропатологом в Межирічівський райлікарні Рівненської обл. З 1971р. в Інституті нейрохірургії: клінічний ординатор (1971–1973), ординатор (1973–1974), молодший (1974–1979), старший науковий співробітник (1979–1986), професор кафедри нейрохірургії НМУ (1986–1993). Кандидат мед. наук (1976). В 1985 р. захистив докторську дисертацію “Нейрохірургічне лікування спастичності у хворих з екстрапірамідною патологією”.

Організатор та керівник нового напрямку в нейрохірургії — відновної нейрохірургії. Розробив та впровадив в клінічну практику нові нейрохірургічні операції, направлені на відновлення порушених функцій нервової системи, які захищені 36 авторськими свідоцтвами на винаходи та патентами. Розробив технологію і вперше провів нейротрансплантацію у хворих з органічними ураженнями нервової системи (дитячий церебральний параліч, апалічний синдром, епілепсія, наслідки черепномозкової травми та ін.), в теперішній час вивчає механізми дії стовбурових клітин.

академік ЦимбалюкВпровадив в клініку вітчизняні електростимуляційні системи для лікування больових синдромів, спастичності, епілепсії. Автор понад 800 наукових робіт, в тому числі 50 книг (монографій, підручників, посібників, довідників), 80 авторських свідоцтв та патентів. Підготував 11 докторів та 48 кандидатів медичних наук.

Віце-президент  Української  асоціації  нейрохірургів. Голова хірургічної експертної ради ВАК України (1996–2000), директор Координаційного центру трансплантації МОЗ України (2002–2004), член Комітету по Державним преміям України, заступник головного редактора “Українського нейрохірургічного журналу”, член редколегії 7 журналів.

Нагороджений 3 орденами: “За заслуги” III ст., “Святого рівноапостольного князя Володимира Великого” III ст., “Знак пошани” та 4 медалями. Нейрохірург вищої категорії. Відмінник охорони здоров’я.

Основні напрямки наукової та практичної діяльності: відновна нейрохірургія, функціональна та стереотаксична нейрохірургія, патологія периферичної нервової системи, додипломна та післядипломна підготовка лікарів, нозокоміальні інфекції, історія нейрохірургії.

Основні наукові праці: «Атлас хірургічних операцій і маніпуляцій» (1997); «Нейрохирургическое лечение психических заболеваний» (1997); «Нейрохірургія» (підручник) (1998); «Хірургічне лікування ушкоджень плечового сплетення» (2001); «Нейрогенные стволовые клетки» (2005); «Нейрофіброматоз» (2005); «Нейрохірурги України» (2008); «Тунельні невропатії верхньої кінцівки» (2008); «Оружейно-взрывные ранения нервной системы» (2008); «Реконструктивно-відновна нейрохірургія спинного мозку» (2009); «Спинной мозг. Элегия надежды» (2010); Nerosurgery (handbook, 2010); Нейрохірургія (підручник, 2011).