Діяльність відділеня

У відділенні проводять наступні види діяльностей:

Основною діяльністю відділення є клінічна, яка спрямована на відновлення втрачених функцій у хворих з органічними пошкодженнями нервової системи. Крім лікувальної практики, у відділенні постійно проводиться вдосконалення і винаходи нових методів і підходів до лікування пацієнтів, невід'ємною частиною також є проведення наукових робіт, публікація монографій, підручників, методичних видань. З 1988 року на базі відділення проводить діяльність кафедра нейрохірургії НМУ імені О.О.Богомольця, єдина кафедра нейрохірургії в Україну. Таким чином, можна виділити такі основні напрямки діяльності відділення як: