Метаболічна робота

З 1987р. відділення відновної нейрохірургії стало основною базою наукових досліджень кафедри нейрохірургії Українського державного медичного університету. В той же рік на кафедрі організовано факультет удосконалення викладачів кафедр і курсів нейрохірургії України та республік СРСР. З 1992р. кафедра нейрохірургії Українського державного медичного університету (з 1995р. – Національного медичного університету імені О.О.Богомольця) стала опорною кафедрою в галузі нейрохірургії в Україні. Завданням кафедри стала підготовка студентів, клінічних ординаторів, аспірантів, магістрів, видання уніфікованих програм навчання, написання та видання навчально-методичної літератури, координація та комплексування наукових досліджень.

З 1993р. кафедрою завідує учень А.П. Ромоданова академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, лауреат двох Державних премій, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент Української асоціації нейрохірургів Цимбалюк Віталій Іванович (1947р.н.).

За 30 років існування кафедри нейрохірургії підготовлено 15 докторів і 54 кандидати медичних наук, видано 8 підручників, 6 навчальних посібників, 62 монографії, 3 довідники, 1 словник, 18 методичних рекомендацій, 13 інформаційних листів. Опубліковано більше 1000 наукових робіт, отримано 116 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, внесено 82 раціоналізаторські пропозиції, отримано золоту медаль ВДНГ СРСР (1986р.). На кафедрі навчалось 22 аспіранти очної і заочної форми навчання, 25 клінічних ординаторів і 3 магістри.

Нині на кафедрі працюють: В.І. Цимбалюк – академік НАМН України, академік АН Вищої школи України, д.мед.н., професор; А.М. Морозов — д.мед.н., професор; І.Н. Бойченко — к.мед.н., доцент; Б.М. Лузан — к.мед.н., доцент; О.І. Троян — к.мед.н., асистент кафедри; І.П. Дмитерко — к.мед.н., асистент кафедри; М.О. Марущенко — к.мед.н., асистент кафедри; В.В. Медвєдєв — к.мед.н., асистент кафедри.

Вели педагогічний процес також практичні лікарі-нейрохірурги, які працювали на кафедрі нейрохірургії асистентами-сумісниками, зокрема, Сулій Микола Миколайович — д.мед.н., асистент-сумісник (1989–1991); Пічкур Леонід Дмитрович — д.мед.н., асистент-сумісник (1999–2000); Дунаєвська Людмила Олександрівна — к.мед.н., асистент-сумісник (1999–2009); Цимбалюк Юлія Віталіївна — к.мед.н., асистент-сумісник (2006–2009).

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

  1. Ендокринологія. Підручник для студентів вищих мед. навч. закладів /За ред. проф. П.М.Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 464 с.
  2. Довідник для клінічних ординаторів ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України» /Під ред. Ю.П.Зозулі, В.І.Цимбалюка. – Київ, 2010. – 78с.
  3. Справочник для клинических ординаторов ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П.Ромоданова АМН Украины» /Под ред. Ю.А.Зозули, В.И.Цымбалюка. – Киев, 2010. – 78с.
  4. В.И.Цымбалюк, В.В.Медведев Спинной мозг. Элегия надежды: монографія. – Винница: Нова Книга, 2010. – 944 с.
  5. Пам’яті Вчителя. Андрій Петрович Ромоданов: спогади друзів, колег, учнів /за ред. акад. В.І.Цимбалюка. – Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2010. – 208 с.
  6. ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України». Шлях пройдений хай пам’ять наша збереже – К.: Імідж України, 2010. – 136 с.
  7. Кафедра нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Memoria custodire /В.І.Цимбалюк, Б.М.Лузан, І.П.Дмитерко та ін.; за ред. акад. В.І.Цимбалюка. – К.:Імідж України, 2010. – 96 с.:іл.
  8. Neurosurgery: textbook /V.Tsymbaliuk, B.Luzan, I.Dmyterko et al.; edited by Acad. V.TsymbaliukVinnytsia: Nova Knyha, 2010. – 168 p.
  9. Профессор Борис Степанович Хоминский /под ред. академика В.И.Цымбалюка. – К.:Задруга, 2011. – 44с., ил.
  10. Нейрохірургія: Підручник/ В.І.Цимбалюк, Б.М.Лузан, І.П.Дмитерко та ін..; за ред. акад. В.І.Цимбалюка. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 304 с.